Nederlands

In intervisie bijeenkomsten brengen de deelnemers situaties in waar ze in hun werk tegenaan lopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt onderzocht in hoeverre de betreffende deelnemer onbewust bijdraagt aan de onstane situatie en wat hijzij kan doen om effectiever te handelen.

Er wordt gebruik gemaakt van de inzichten en de feedback van de overige deelnemers en de trainer. Regelmatig worden rollenspellen gebruikt, enerzijds om de situatie inzichtelijk te maken maar anderzijds ook om te oefenen met een andere aanpak.

Voor meer informatie mail naar Momentum en stel uw vraag. U krijgt antwoord op maat.

 

Momentum
Berenda Dekkers
Sociaal Psycholoog/Trainer

Mansholt-Nes 10
1862 AD Bergen
Nederland

Telf.    : +31 725815897
Mobiel: +31 629096976

Email: info@momentumnl.com

© 2007 2020Mutluyuz