Nederlands

Home Training / Coaching Empowerment Empowerment intensive

Programma, in grote lijnen. Onderstaande onderwerpen zullen aan de orde komen. De manier waarop, de accenten, de timing, zijn afhankelijk van de groep.

Blok 1:
Zelfmanagement: In dit blok wordt de "psychology of selves"gepresenteerd: Een referentiekader van waaruit je wellicht op een nieuwe manier naar jezelf en anderen gaat kijken. We gaan dieper in op je kwaliteiten, en hoe ze ook in je nadeel kunnen werken. Verder besteden we aandacht aan je zwakke kanten. Je kunt dan ervaren dat daar meer potentieel zit dan je misschien zou denken. Op grond van die ervaringen stel je samen met anderen vast waar je concreet mee aan de slag gaat de komende periode.

Blok 2:
Persoonlijk- onpersoonlijk en omgaan met kritiek Dit blok staan twee heel verschillende basishoudingen die mensen kunnen hebben centraal. Afstandelijkheid en betrokkenheid zijn beide belangrijke kwaliteiten. Meestal heb je één van beiden als grondhouding. We staan stil bij de consequenties die dat heeft en geven handvatten om je keuzemogelijkheden te vergroten. We oefenen met de verschillende stijlen. In dat licht besteden we ook aandacht aan het krijgen van kritiek. Wat doet het met je en hoe kun je er effectiever mee omgaan?

Blok 3:
Omgaan met conflicten en kwetsbaarheid. Wat doe je met conflicten: zoek je ze op, loop je ervan weg, negeer je ze, of lig je er van wakker? En wat zit erachter? Om goed om te leren gaan met conflicten is het voorwaarde dat je herkent en voelt waarin je kwetsbaar bent, dat je onder ogen durft te zien hoe klein je soms bent en wat je moeilijk vindt. Alleen dan kun je conflicten gebruiken om verder te komen, voor jezelf maar ook in het werk. We oefenen in het herkennen en doorbreken van patronen tussen mensen.

Blok 4:
Ruimte geven, ruimte nemen: In dit blok gaat het er om of je leiding durft te nemen en je kop boven het maaiveld durft uit te steken. Maar ook of je kunt delegeren en jezelf op de achtergrond kunt plaatsen als dat nodig is. Ben je geneigd alles alleen op te lossen of pak je problemen liever samen met anderen aan? Durf je om hulp te vragen? Leid jij de gesprekken of kan je ruimte laten? We staan stil bij de ruimte die jij inneemt, of dat veel of juist weinig is, en of dat efficiënt werkt. We dagen je uit om te oefenen met alternatieven.

Blok 5:
Empowerment: Uiteindelijk gaat het erom dat je je eigen kracht gaat voelen en die ook durft neer te zetten zonder daarbij jouw kwetsbaarheid en die van de ander uit het oog te verliezen. Het gaat om de balans tussen hard optreden en begrip tonen, tussen zorg en afstandelijkheid, tussen ruimte nemen en ruimte geven, tussen "vechten" en loslaten. We kijken terug op je leervragen en bekijken wat er nog nodig is om ook in de toekomst je kwaliteiten zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken.

Voor een beschrijving van de theorie geillustreerd met ervaringen van deelnemers zie: "Kracht vanuit kwetsbaarheid, leiderschap van binnenuit", een pubiklatie van Academie Politie Amsterdam-Amstelland.

Voor meer informatie mail naar Momentum en stel je vraag. Je krijgt antwoord op maat.

 

Momentum
Berenda Dekkers
Sociaal Psycholoog/Trainer

Mansholt-Nes 10
1862 AD Bergen
Nederland

Mobiel: +31 629096976

Email: info@momentumnl.com

"Als je met beide benen op de grond staat kom je geen stap verder" (loesje)

© momentumnl 2007-2022