Nederlands

Home Training / Coaching Teambuilding

Programma’s (uitgevoerd o.m. voor PWC consulting, Achmea en Politie Amsterdam-Amstelland).

In deze programma’s worden de spanningen die een vruchtbare samenwerking belemmeren onder ogen gezien. Door ruimte te geven aan onuitgesproken gevoelens ontstaat een reëler beeld van de werkelijkheid. Van daaruit wordt gewerkt aan een betere samenwerking.

Kernpunten zijn:

  • Inzicht in, en gebruik leren maken van de groepsdynamiek.
  • Effectief omgaan met elkaar’s krachten en beperkingen.
  • Feedback vragen en geven.
  • Ervaren hoe je samen tot meer in staat bent.

“Hoe ik de eerste trainingsdag heb ervaren? Behoorlijk heftig, ik voelde na deze dag goed uitgewoond, maar ook wel opgelucht".

“Confronteren is noodzakelijk om ergernissen boven tafel te krijgen".

“Na de eerste sessie heb ik toch een aantal dagen rondgelopen met allerlei verwarrende gedachten. Maar er is inmiddels weer veel veranderd en ik zit er nu toch weer heel anders in".

Essamba Arts, orange melted 2

Voor meer informatie mail naar Momentum en stel je vraag. Je krijgt antwoord op maat.

 

Momentum
Berenda Dekkers
Sociaal Psycholoog/Trainer

Mansholt-Nes 10
1862 AD Bergen
Nederland

Mobiel: +31 629096976

Email: info@momentumnl.com

"Als je met beide benen op de grond staat kom je geen stap verder" (loesje)

© momentumnl 2007-2022